Aktuális díjszabás

Érvényes 2022.01.03-tól

Kezdő csomag (20x45 perc)

A csomag teljesen kezdőknek, újrakezdőknek ajánlott, olyan tanulóknak, akik még egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés német nyelvismerettel rendelkeznek. A csomag az alapismereteket tartalmazza, melyek során a tanuló, a "tanfolyam" végére képes lesz önálló mondatalkotásra, kérdő és tagadó mondatok képzésére, megismeri a der,die, das fontosságát és szerepét a német nyelvtanban. A tanuló megismeri a határozószavak, névmások képzését a mondatban. 

48 000 Ft

Középhaladó csomag (20x45 perc)

A csomag már alapismeretekkel rendelkező tanulóknak ajánlott. Olyanoknak, akik tudnak kijelentő, kérdő, tagadó mondatokat alkotni, akik ismerik a különböző névmásokat, határozószavakat. Ez a csomag a kezdő csomag folytatása. A tanuló ebben a csomagban megismerkedik az összetett mondatokkal, mellékmondati szórendekkel, kötő - és elöljárószavakkal. A csomag már több, intenzívebb szóbeli kommunkációt erősítő órákat tartalmaz. 

58 000 Ft

Haladó csomag (20x45 perc)

A középhaladó csomag folytatása. Azoknak ajánlott, akik az előző csomagot végigvitték vagy azon tanulóknak, akik az előzetes szintfelmérő alapján már rendelkeznek ezen ismeretekkel. A csomag magába foglalja az igeidők megismerését és használatát szóban és írásban, a feltételes mód és összetettebb nyelvtani szerkezetek elsajátítását. A csomagot aktív párbeszédek, kommunikatív órák jellemzik. 

68 000 Ft  

Felsőfokú csomag (20x45 perc)

Olyan tanulóknak ajánlott, akik aktív B2-es ismeretekkel rendelkeznek, magabiztosan kommunikálnak írásban és szóban, de fejleszteni szeretnék a kommunikációjukat, szofisztikáltabban szeretnék használni a nyelvtant. A csomag C1-es szintű nyelvtani órákat és kommunikációs órákat foglal magába. 

78 000 Ft

Szóbeli csomag (10x45 perc)

A csomag kizárólag kommunikatív órákat tartalmaz, képleírásokkal, magnóhallgatással, különböző szóbeli kommunikációs gyakorlatokkal fűszerezve, azonban grammatikai ismeretekre nem terjed ki, ezért elsősorban azoknak ajánlott, akik szintjüknek megfelelően a kommunikációt szeretnék erősíteni, gyakorolni a magabiztosabb fellépést. 

30 000 Ft

A csomagok igénylése előtt, a tanuló, szintjének megfelelő szintfelmérőt kap (kivételt képeznek a teljesen kezdő tanulók), melynek kitöltése után történik a megfelelő nyelvi szint besorolása - a megfelelő csomag kiválasztása. 

A csomagok fizetésénél részletfizetés nem igényelhető, az időpontok egyéni beosztás szerint történnek. A csomagokban foglalt órák 60 napig érvényesek.