Aktuális díjszabás

Érvényes 2023.01.01-től

Egyéni óra (60 perc)                                                   5 800 Ft / 15 € / 15  CHF 

Azoknak ajánlott, akik egyéni ütemben szeretnének haladni, kényelmes tempóban, akár heti 1 vagy több alkalommal.                                                             

      

A bérletek igénylése előtt, a tanuló, szintjének megfelelő szintfelmérőt kap (kivételt képeznek a teljesen kezdő tanulók), melynek kitöltése után történik a megfelelő nyelvi szint besorolása - a megfelelő bérlet kiválasztása. 

A bérletek fizetésénél részletfizetés nem igényelhető, az időpontok egyéni beosztás szerint történnek. A bérletekben foglalt órák 60 napig érvényesek.

Kezdő bérlet (20x45 perc)            65 000 Ft / 163 € / 159 CHF

A csomag teljesen kezdőknek, újrakezdőknek ajánlott, olyan tanulóknak, akik még egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés német nyelvismerettel rendelkeznek. A csomag az alapismereteket tartalmazza, melyek során a tanuló, a "tanfolyam" végére képes lesz önálló mondatalkotásra, kérdő és tagadó mondatok képzésére, megismeri a der,die, das fontosságát és szerepét a német nyelvtanban. A tanuló megismeri a határozószavak, névmások képzését a mondatban. 

Középhaladó bérlet (20x45 perc)       75 000 Ft / 187€ / 183 CHF

A csomag már alapismeretekkel rendelkező tanulóknak ajánlott. Olyanoknak, akik tudnak kijelentő, kérdő, tagadó mondatokat alkotni, akik ismerik a különböző névmásokat, határozószavakat. Ez a csomag a kezdő csomag folytatása. A tanuló ebben a csomagban megismerkedik az összetett mondatokkal, mellékmondati szórendekkel, kötő - és elöljárószavakkal. A csomag már több, intenzívebb szóbeli kommunkációt erősítő órákat tartalmaz. 

Haladó bérlet (20x45 perc)             85 000 Ft / 213 € / 207 CHF

A középhaladó csomag folytatása. Azoknak ajánlott, akik az előző csomagot végigvitték vagy azon tanulóknak, akik az előzetes szintfelmérő alapján már rendelkeznek ezen ismeretekkel. A csomag magába foglalja az igeidők megismerését és használatát szóban és írásban, a feltételes mód és összetettebb nyelvtani szerkezetek elsajátítását. A csomagot aktív párbeszédek, kommunikatív órák jellemzik. 

Felsőfokú bérlet (20x45 perc)         90 000 Ft / 225 € / 219 CHF

Olyan tanulóknak ajánlott, akik aktív B2-es ismeretekkel rendelkeznek, magabiztosan kommunikálnak írásban és szóban, de fejleszteni szeretnék a kommunikációjukat, szofisztikáltabban szeretnék használni a nyelvtant. A csomag C1-es szintű nyelvtani órákat és kommunikációs órákat foglal magába. 

Szóbeli bérlet (10x45 perc)                40 000 Ft / 100 €/ 98 CHF

A csomag kizárólag kommunikatív órákat tartalmaz, képleírásokkal, magnóhallgatással, különböző szóbeli kommunikációs gyakorlatokkal fűszerezve, azonban grammatikai ismeretekre nem terjed ki, ezért elsősorban azoknak ajánlott, akik szintjüknek megfelelően a kommunikációt szeretnék erősíteni, gyakorolni a magabiztosabb fellépést.