Aktuális díjszabás

Érvényes 2023.01.01-től

Egyéni óra (60 perc)                                                   5 800 Ft / 15 € / 15  CHF 

  • egyéni ütemben haladsz
  • a tanár a Te időbeosztásodhoz igazodik
  • online tananyagok 
  • szintednek megfelelő tudást kapsz
  • haladás közben szintfelmérés          
  • a folyamatos fejlődés garantált                                             
      

Kezdő bérlet  (20x45 perc)                      65 000 Ft / 163 €/ 159 CHF

Azoknak ajánlott, akik még csak most ismerkednek a német nyelvvel, egyáltalán nem tanulták még, vagy hosszú kihagyás után újrakezdőnek számítanak. A csomag az intenzív óraszámnak köszönhetően segít elsajátítani az alapismereteket, megismerteti a tanulót a német nyelvtan logikájával, melynek során a tanuló használni tudja majd a névelőket, kérdőszavakat, és az igéket, Képes lesz önálló alap mondatok megalkotására. 

Középhaladó bérlet (20x45 perc)       75 000 Ft / 187€ / 183 CHF

A csomag már alapismeretekkel rendelkező tanulóknak ajánlott. Olyanoknak, akik tudnak kijelentő, kérdő, tagadó mondatokat alkotni, akik ismerik a különböző névmásokat, határozószavakat. Ez a csomag a kezdő csomag folytatása. A tanuló ebben a csomagban megismerkedik a tagadó mondatokkal, személyes és birtokos névmásokkal, birtokviszony szerkezetekkel, idő és helyhatározók képzésével. 
A csomag már több, intenzívebb szóbeli kommunkációt erősítő órákat tartalmaz. 

Haladó bérlet (20x45 perc)             85 000 Ft / 213 € / 207 CHF

A középhaladó csomag folytatása. Azoknak ajánlott, akik az előző csomagot végigvitték vagy azon tanulóknak, akik az előzetes szintfelmérő alapján már rendelkeznek ezen ismeretekkel. A csomag magába foglalja az összetett mondatok megalkotásának a folyamatát, megismerését. Elöljáró és kötőszavak helyes használatát, jelzős szerkezetek megalkotását, melléknevek fokozását és egy múltidő megismerését. 

Komplex bérlet (20x45 perc)         90 000 Ft / 225 € / 219 CHF

Olyan tanulóknak ajánlott, akik aktív B1-es ismeretekkel rendelkeznek, magabiztosan kommunikálnak írásban és szóban, de fejleszteni szeretnék a kommunikációjukat, szofisztikáltabban szeretnék használni a nyelvtant. A csomagnak köszönhetően a tanuló magabiztosan fog tudni a különböző igeidőkben fogalmazni, megtanulja használni a feltételes módot és a szenvedő szerkezetet, valamint megismeri a zu + Infinitiv szerkezetet is.

A csomag B2-es nyelvvizsgára készít fel. 

Szóbeli bérlet (10x45 perc)                45 000 Ft / 105 €/ 105 CHF

A csomag kizárólag kommunikatív órákat tartalmaz, képleírásokkal, magnóhallgatással, különböző szóbeli kommunikációs gyakorlatokkal fűszerezve, azonban grammatikai ismeretekre nem terjed ki, ezért elsősorban azoknak ajánlott, akik szintjüknek megfelelően a kommunikációt szeretnék erősíteni, gyakorolni a magabiztosabb fellépést. 

A bérletek igénylése előtt, a tanuló, szintjének megfelelő szintfelmérőt kap (kivételt képeznek a teljesen kezdő tanulók), melynek kitöltése után történik a megfelelő nyelvi szint besorolása - a megfelelő bérlet kiválasztása. 

A bérletek fizetésénél részletfizetés nem igényelhető, az időpontok egyéni beosztás szerint történnek. A bérletekben foglalt órák 60 napig érvényesek.