Aktuális díjszabás

Érvényes 2022.09.01-től

Csoportos oktatás                  

Alap csomag (10x60 perc)

Azoknak ajánlott, aki még csak most szeretnének megismerkedni a német nyelvvel és eddig egyáltalán nem tanulták vagy újrakezdőnek számítanak.

(A csomag megismerteti a tanulókat a határozott és határozatlan névelők használatával, az igeragozással, valamint a kérdőmondatok megalkotásával.)

30 000 Ft / 75 € 73 CHF / fő

Középhaladó csomag (10x60 perc)

Azoknak ajánlott, akik már legalább A2-es szintű ismeretekkel rendelkeznek. 

(Az alap csomag folytatása. A tanulók megismerik, milyen módszerekkel lehet a korábban megtanult mondatokat tagadásban megfogalmazni, megismerik a helyhatározók, időhatározók képzését, az elöljáró és kötőszavakat, birtokos névmásokat.) 

35 000 Ft / 87 €
85 CHF / fő

Haladó csomag (10x60 perc)

Azoknak ajánlott, akik B1-es szintű ismeretekkel rendelkeznek. 

(A középhaladó csomag folytatása. Ebben a csomagban a tanulók már az összetett mondatok alkotását gyakorolják, melyekhez igeidőket, feltételes módot kapcsolunk.)

40 000 Ft / 100 €
97 CHF / fő

Felsőfokú csomag (10x60 perc)

Azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek B2-es, komplex nyelvvizsgával és szeretnék a tudásukat magasabb szintre emelni és / vagy felsőfokú nyelvvizsgát tenni. 

(Ez a csomag a haladó csomag folytatása. A tanulók megismerik a szenvedő szerkezetek használatát, a zu+Infinitivet, illete a vonatkozói mellékmondatok, valamit a melléknévi igenevek is szerepet kapnak ebben a csomagban.)

45 000 Ft / 112 € 110 CHF / fő

A csoportos és egyéni oktatás megkezdése előtt, a tanuló, szintjének megfelelő szintfelmérőt kap, melynek kitöltése után történik a megfelelő nyelvi szint besorolása - a megfelelő csomag kiválasztása. Egyéni oktatás során a szintfelmérő szerepet játszik az egyéni tanulási terv kialakításában. A csomagok 60 napig érvényesek.